Ring til os på tlf.: +45 70 25 84 00

Systemet

BioTrans systemet fra affaldskværn til genanvendelse til biogas

BioTrans systemet giver fordele

Virksomheder opnår en række unikke fordele med BioTrans systemet. En BioMaster i køkkenet er en gevinst for alle parter – fra madaffald til biogas. Biogasanlæggene forsynes med biobrændsel, CO2 udledningen reduceres, madaffald genbruges, miljøet tilgodeses.

Bedre arbejdsmiljø

Der benyttes mindre tid og energi på at transportere affald, og lugtgener undgås. Affald hældes blot direkte i affaldskværnen, som transporterer det til beholderne.

Optimering af arbejdsprocesser

Logistikken i storkøkkenet forenkles og hygiejnen prioriteres, da der ikke skal tages hensyn til fyldte affaldscontainere, som skal flyttes, tømmes og rengøres.

CO2-venlig bortskaffelse af affald

Biotanke har en større kapacitet til oplagring af madaffald, herved formindskes transporten betydeligt. Ligesom bioforgasningsprocessen er 8 gange mere CO2-venlig end et kulddrevent kraftvarmeværk.

Grønnere regnskab og skærpet CSR-profil

Vi dokumenterer, at madaffaldet genbruges optimalt, og de grønne tal kan kan benyttes i virksomhedens grønne regnskab,

Økonomisk løsning

Investeringen i BioTrans systemet betaler sig tilbage inden for systemets levetid. Det er væsentligt billigere i drift end de gængse madaffaldsløsninger.

 

Processen starter med en BioMaster affaldskværn.

Læs mere


Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i BioTrans Nordic for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.

Har du spørgsmål til vores system? Spørg her!Eller ring til os på tlf.:
+45 70 25 84 00

Please leave this field empty.