Ring til os på tlf.: +45 70 25 84 00

En BioMaster i køkkenet er en gevinst for alle parterSådan fungerer BioMaster systemet.
– fra madaffald til biogas

Biogasanlæggene forsynes med biobrændsel, CO2 udledningen reduceres, madaffald genbruges, miljøet tilgodeses, og hertil opnår virksomhederne en række fordele såsom:

Bedre arbejdsmiljø

Der benyttes mindre tid og energi på at transportere affald, og lugtgener undgås. Affald hældes blot direkte i affaldskværnen, som transporterer det til beholderne.

Optimering af arbejdsprocesser

Logistikken i storkøkkenet forenkles og hygiejnen prioriteres, da der ikke skal tages hensyn til fyldte affaldscontainere, som skal flyttes, tømmes og rengøres.

CO2-venlig bortskaffelse af affald

Biotanke har en større kapacitet til oplagring af madaffald, herved formindskes transporten betydeligt. Ligesom bioforgasningsprocessen er 8 gange mere CO2-venlig end et kulddrevent kraftvarmeværk.

Grønnere regnskab og skærpet CSR-profil

Vi dokumenterer, at madaffaldet genbruges optimalt, og de grønne tal kan kan benyttes i virksomhedens grønne regnskab,

Økonomisk løsning

Investeringen i et Bio Trans System betaler sig tilbage inden for systemets levetid. Systemet er væsentligt billigere i drift end de gængse madaffaldsløsninger.


Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i BioTrans Nordic for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.

Har du spørgsmål til vores system? Spørg her!Eller ring til os på tlf.:
+45 70 25 84 00

Please leave this field empty.