På biogasanlægget vejes, registreres og blandes biomassen med biobrændsel. Anlæggene sikrer at affaldet genanvendes optimalt, og omsætter det til biogas, som er en CO2-venlig energikilde, og restprodukter anvendes til økologisk gødning

Are you considering recycling food waste in your business?

Contact one of our consultants at BioTrans Nordic for advice and clarification of the possibilities your company has for a more environmentally friendly and efficient handling of food waste.