BioTrans systemet er en grøn, miljøvenlig og økonomisk løsning, hvor CO2 udledningen reduceres, madaffald genbruges, og selve biogasanlæggene forsynes med biobrændsel

Are you considering recycling food waste in your business?

Contact one of our consultants at BioTrans Nordic for advice and clarification of the possibilities your company has for a more environmentally friendly and efficient handling of food waste.