242521069_4862675493760473_6498534455247235744_n

Skrevet af Laura Pihl den 21. sep 2021

Vurderer du å resirkulere matavfall i virksomheten din?

Kontakt en av våre konsulenter på BioTrans Nordic for råd og avklaring av mulighetene ditt selskap har for en mer miljøvennlig og effektiv håndtering av matavfall.