BioTrans BioMaster Highline

Skrevet af Bio Admin den 07. sep 2017

BioMaster Highline er luksusmodellen blandt BioTrans affaldskværne, med ekstra features som kan tilpasses det organiske affald

Vurderer du å resirkulere matavfall i virksomheten din?

Kontakt en av våre konsulenter på BioTrans Nordic for råd og avklaring av mulighetene ditt selskap har for en mer miljøvennlig og effektiv håndtering av matavfall.