Anders skov

Skrevet af Laura Pihl den 09. mai 2022

Anders Skov 2022

Anders Skov 2022

Vurderer du å resirkulere matavfall i virksomheten din?

Kontakt en av våre konsulenter på BioTrans Nordic for råd og avklaring av mulighetene ditt selskap har for en mer miljøvennlig og effektiv håndtering av matavfall.