Vår norske side bygges om og er derfor foreløpig ikke tilgjengelig. I stedet kan du lese mer om løsningen vår på enten dansk eller engelsk. Du er også velkommen til å kontakte oss for mer informasjon.

Vurderer du å resirkulere matavfall i virksomheten din?

Kontakt en av våre konsulenter på BioTrans Nordic for råd og avklaring av mulighetene ditt selskap har for en mer miljøvennlig og effektiv håndtering av matavfall.