Genanvelse til biogas

BioTrans biogasanlæg omsætter biomassen til biogas

Fra biomasse til biogas

Et biogasanlæg vejer, registrerer og blander madaffaldet med øvrigt biobrændsel. På disse anlæg omsættes biomassen til biogas, så madaffaldet kan genanvendes optimalt, så der ikke er noget affald der kommer til at gå spildt. BioTrans Nordic har et tæt samarbejde med biogasanlæggene, som sikrer at det kommer til at ske på effektiv og produktiv vis. Resultatet giver en CO²-venlig energikilde, og øvrige restprodukter anvendes til økologisk gødning så intet går til spilde. Bioforgasnings-processen er 8 gange mere CO²-venlig, end den tilsvarende fortrængte proces på et kulddrevent kraftværk.

“Bioforgasnings-processen er 8 gange mere CO²-venlig end den tilsvarende fortrængte proces på et kulddrevent kraftværk”

Vi dokumenterer at madaffaldet anvendes optimalt, og det giver et validitetsstempel, som kommer virksomheden til gode. Dokumentationen kan efterfølgende benyttes i virksomhedens grønne regnskab, og som en del af en skarp CSR-profil. Virksomhedens ansvar overfor samfundet skaber værdi ved at gøre en indsats og håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overenstemmelse med internationale anerkendte principper.

 

 

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.