FN’s Verdensmål

Biotrans støtter op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi arbejder hver dag for en grønnere og bedre fremtid for os alle.  Gennem vores arbejde understøtter vi verdensmålene på flere forskellige områder. Nedenfor kan du læse mere om, hvad Biotrans’ løsning gør for at fremme den grønne omstilling og tage samfundsansvar.

 

2. Stop Sult
Biotrans’ løsning fremmer bæredygtigt landbrug og medvirker til at essentielle næringsstoffer (NPK) recirkuleres, og derved sikrer langbruget mulighed for at producere fødevarer til verdens befolkning.
7. Bæredygtig Energi
Biotrans’ løsning muliggør udvindelsen af langt renere brændstoffer – så som bioethanol, der ved afbrænding frigør langt mindre svovl sammenlignet med fossile brændstoffer.

 

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
I Biotrans arbejder vi med at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse.

 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
Løsningen fra Biotrans muliggør et totalt ophør af både synlige og usynlige urenheder i naturen. Løsningen sikrer især at plastik ikke sendes retur til naturen.
12. Ansvarligt forbrug og produktion
I Biotrans arbejder vi med at reducere det materielle fodaftryk pr. indbygger. Løsningen sikrer en miljømæssig forsvarlig og bæredygtig måde håndtering af organisk affald.
13. Klimaindsats
Løsningen sikrer en reducering i CO2 på 80% sammenlignet med den konventionelle håndtering af madaffald. Belastningen fra køretøjer i land og by reduceres betydeligt. 
15. Livet på land
Biotrans’ løsning bidrager til et ophør i forurening af mark og strand ved at sikre en 100% ren håndtering af madaffald, bl.a. ved et totalt ophør af synligt og usynligt plast i den essentielle gødning, som sendes retur til landbruget.

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.