CSR

Hos Biotrans arbejder vi med Triple Bottom Line, hvilket betyder, at vi har fokus på at levere en totalløsning, der tilgodeser både miljø, sociale forhold og økonomi.

Vi arbejder med disse tre områder på forskellige måder, hvilket resulterer i flere bæredygtige fordele hos kunden med vores løsning. Eksempler på disse fordele ses herunder.

Miljø

  • Biotrans’ løsning er med til at begrænse CO2-udledning på flere plan såsom transport, energiproduktion mv. Vores totalløsning reducerer op til 80% af forureningen på transport.
  • Madaffaldet bliver genanvendt på biogasanlæggene, hvor det omdannes til grøn energi.
  • Det organiske restprodukt udnyttes som fosforholdig gødning og tilbageføres til jorden, da det er afgørende for jordens frugtbarhed
  • Løsningen skaber øget fokus på affaldssortering og dermed større ressourceudnyttelse.

Socialt

  • Madaffaldet bortskaffes direkte i køkkenet, hvilket betyder langt færre løft og mindre håndtering af tungt organisk affald. Dette resulterer i færre slidskader hos personalet.
  • Løsningen reducerer skadedyrsproblemer og lugtgener, da  det organiske affald håndteres i et lukket system.
  • Arbejdsmiljøet i køkkenet forbedres og personalets arbejdsgange forenkles, da de sparer både skridt og tid, når de anvender løsningen fra Biotrans.

 

Økonomisk

  • Løsningen giver køkkener, kantiner mv. en grøn profil og styrker deres CSR-profil.
  • Udgiften til transport til køkkener, restaurationer og virksomheder nedbringes med op til 80%.
  • Der er flere driftsfordele ved systemet, da det typisk har en kort tilbagebetalingstid.

 

 

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.