Facts

Facts om genbrug af madaffald

Facts viser at ved at sende madaffald fra storkøkkener til biogasanlæggene i stedet for til forbrændingen, behandles affaldet på en bæredygtig måde. Det giver værdi i et større perspektiv både for fremtidens klima og de naturlige ressourcer, vi har til rådighed.

Iflg. Ressourcestrategien skal 60% organisk affald fra servicesektoren genanvendes i 2018, hvor genanvendelsen i dag kun udgør 17%. Se ressourcestrategien for affaldshåndtering.

Hvorfor er genbrug af madaffald nødvendigt for miljøet?

  • Store mængder af madaffald fra storkøkkener er uundgåeligt.
  • På biogasanlæggene omdannes madaffaldet, så det kan genanvendes til biogas og senere gødning.
  • Omdannelse af madaffald til biogas er et bæredygtigt alternativ til fx benyttelse af friske afgrøder som majs.
  • Biogas er en stor klimagevinst, da det mindsker drivhusgasser og metangasser.
  • I dag er det kun hver 8. kommune, der sender sit madaffald til bioforgasning.
  • Gassen fra 1 ton madaffald kan omsættes til 180 Nm3 (normalkubikmeter korrigeret for tryk- og temperaturforhold) Til sammenligning kan 1 ton gylle kun omsættes til 20 Nm3 gas (Kilde Bjarne Bro, ingeniør i Billund Kommune).
  • Du får ca. dobbelt så meget strøm ud af madaffaldet ved at biogasse det (Kilde: Claus Felby, professor ved Københavns Universitet og forsker i biogas)
  • De 13 ton madaffald, der hvert år produceres på Roskilde Festival, kan alene producere omkring 2.340 m3 biogas, hvilket svarer til 14.300 kWh eller 4 husstandes årlige elforbrug.(kilder: Natasja Marie Nystrup, DTU og Videnskab.dk – tal fra 2012)
  • Biogas vil gøre en forskel for landbruget, når de skal mindske udledningen af drivhusgasser og i øvrigt vil næringsstofudnyttelsen styrkes (Kilde: Jørgen E. Olesen professor ved Institut for Agroøkologi – Klima og Vand og medlem af Etisk Råd).
  • Ved bearbejdning på biogasanlæggene vil vigtige næringsstoffer fra madaffaldet bevares og kan sendes ud på markerne igen.

Genanvend madaffaldet i din virksomhed

Du er altid velkommen til at kontakte BioTrans Nordic for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.

Læs mere om BioTrans systemet og BioMasteren.

 

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.