Deprecated: ctype_digit(): Argument of type null will be interpreted as string in the future in /var/www/www.biotrans-nordic.com/www/wp-content/mu-plugins/wpe-cache-plugin/cache-control.php on line 171
Danmark uden affald - BioTrans

Danmark uden affald

Skrevet af spjadmin den 23. mai 2016

Danmark uden affald

Læs hele Regeringens strategi for hvordan Danske virksomheder kan genanvende og genbruge deres affald.

Vurderer du å resirkulere matavfall i virksomheten din?

Kontakt en av våre konsulenter på BioTrans Nordic for råd og avklaring av mulighetene ditt selskap har for en mer miljøvennlig og effektiv håndtering av matavfall.