Deprecated: ctype_digit(): Argument of type null will be interpreted as string in the future in /var/www/www.biotrans-nordic.com/www/wp-content/mu-plugins/wpe-cache-plugin/cache-control.php on line 171
BioTrans systemet cyklus - BioTrans

BioTrans systemet cyklus

Skrevet af Bio Admin den 08. sep 2017

BioTrans systemet er en grøn, miljøvenlig og økonomisk løsning, hvor CO2 udledningen reduceres, madaffald genbruges, og selve biogasanlæggene forsynes med biobrændsel

Vurderer du å resirkulere matavfall i virksomheten din?

Kontakt en av våre konsulenter på BioTrans Nordic for råd og avklaring av mulighetene ditt selskap har for en mer miljøvennlig og effektiv håndtering av matavfall.