BioTrans Biogasanlæg

Skrevet af Bio Admin den 08. sep 2017

På biogasanlægget vejes, registreres og blandes biomassen med biobrændsel. Anlæggene sikrer at affaldet genanvendes optimalt, og omsætter det til biogas, som er en CO2-venlig energikilde, og restprodukter anvendes til økologisk gødning

Vurderer du å resirkulere matavfall i virksomheten din?

Kontakt en av våre konsulenter på BioTrans Nordic for råd og avklaring av mulighetene ditt selskap har for en mer miljøvennlig og effektiv håndtering av matavfall.