Deprecated: ctype_digit(): Argument of type null will be interpreted as string in the future in /var/www/www.biotrans-nordic.com/www/wp-content/mu-plugins/wpe-cache-plugin/cache-control.php on line 171
BioTrans Biogasanlæg - BioTrans

BioTrans biogasanlæg omsætter biomassen til biogas

På biogasanlægget vejes, registreres og blandes biomassen med biobrændsel. Anlæggene sikrer at affaldet genanvendes optimalt, og omsætter det til biogas, som er en CO2-venlig energikilde, og restprodukter anvendes til økologisk gødning

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.