Bedst i test: Bionedbrydelige plastikposer overlever længe i naturen

Skrevet af Laura Pihl den 02. apr 2024

En ny tid for miljøvenlig organisk affaldshåndtering

I takt med stigende miljøbevidsthed og en voksende forståelse af nødvendigheden for bæredygtige løsninger, har affaldshåndtering af organisk materiale været genstand for intensiv forskning og udvikling. Dog for ikke så længe siden var grisespande et almindeligt syn i kantiner og storkøkkener som den primære måde at håndtere organisk affald på – og det ses stadig i dag, nu med brugen af bionedbrydelige plastikposer. Den traditionelle løsning er ikke uden daglige udfordringer: lugtgener, pladsmangel, forværret arbejdsmiljø og logistiske problemer.

Det er dog evident at vi lever i et morderne samfund, som konstant udvikler sig, og dermed er behovet for avanceret og bæredygtige løsninger fremtiden. I en verden, hvor miljømæssige udfordringer stiger, og plastikforurening fortsat er en global bekymring, er det altafgørende om vi kan ændre på vores hidtil engangs-vaner, som tilgodeser vores egne interesser fremfor jorden og dens naturlige ressourcer.

Bioplast bliver diskuteret som en løsning, men det er vigtigt at forstå, at det ikke nødvendigvis løser vores udfordringer. Indførelsen for sortering og indsamling af madaffald er revolutionerende, men ganske nyt i Danmark, og for knap 10 år siden blev alt affald stadig kørt til forbrænding.

Biogasanlæg, der spiller en central rolle i organisk affaldshåndtering, er kun godkendt til en minimal mængde bioplast. Med en grænse på 0,05 kg bioplast per 100 kg affald er det klart, at bioplast ikke alene kan være svaret. Dette affald ender som gødning, som igen konsumeres af dyrene på markederne og skaber en cyklus, der ikke fjerner plastikproblemet, men snarere flytter det – lige ned på vores tallerken og senere mave.

Du er derfor hvad du spiser! Selv plastik..

Det er en selvfølge, at kommuner ligeledes står overfor det samme plastikproblem, når det kommer til håndtering af madaffald i private husstande. Desværre viser undersøgelser, som rapporteret af Videnskab.dk, at disse poser stadig ikke er fuldstændigt nedbrudt efter tre år i naturen. Dette rejser vigtige spørgsmål vedrørende effektiviteten af bionedbrydelige plastikposer og deres bidrag til at løse plastikproblemet.

Biotrans Biokværn repræsenterer en nytænkning inden for organisk affaldshåndtering. Denne innovative teknologi eliminerer behovet for bioplast ved at nedbryde organisk affald på en effektiv og miljøvenlig måde. Biokværnen omdanner organisk affald til næringsrig kompost uden at efterlade sig skadelige spor. Som resultat reduceres affaldsmængden ikke just, det eliminerer også de fleste udfordringer og behovet for bionedbrydelige plastikposer, der medfører til traditionelt affaldshåndtering.

Set i lyset af de aktuelle udfordringer ved traditionelle metoder og de begrænsninger, der er forbundet med bionedbrydelige plastikposer og bioplast, er Biokværnen et skridt i den rigtige retning. Det er på tide at gentænke vores tilgang til organisk affald og bevæge os mod mere bæredygtige og effektive metoder.

Billede: Vestforbrænding

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.