Løsningen

 

Biotrans’ løsning giver fordele

BioMasteren repræsenterer en moderne og grøn løsning til bortskaffelse af madaffald. Med Biotrans’ løsning opnår virksomhederne en lang række unikke fordele. Installeringen af madaffaldskværn giver alle medarbejdere i køkkenet en lettere og mere hygiejnisk arbejdsgang. Kværnen fjerner hurtigt og effektivt madaffaldet, som opsamles centralt i en tankløsning, hvorfra det transporteres til nærmeste biogasanlæg. Biomassen anvendes bl.a. til produktion af grøn energi, fjernvarme og el. En BioMaster i køkkenet er en gevinst for alle parter – fra madaffald til grøn energi.

Bedre arbejdsmiljø

Der spildes mindre tid og energi på at transportere madaffald i spande, og samtidigt reduceres lugtgener drastisk. Madaffaldet hældes direkte i BioMasteren, hvor det kværnes og herefter transporteres via et rørsystem til en centralt placeret biotank. Arbejdsmiljøet bliver kraftigt forbedret, og den gode arbejdsgang og hygiejne bliver ligeledes vedligeholdt.

Optimering af arbejdsprocesser

Logistikken i køkkenet forenkles og hygiejnen prioriteres. Der skal ikke tages hensyn til fyldte affaldscontainere og uhygiejniske grisespande, som skal flyttes, tømmes og rengøres dagligt for at vedligeholde en hygiejnisk arbejdsgang.

CO2-venlig bortskaffelse af affald

Biotrans garanterer, at madaffaldet genanvendes optimalt. Biotanke har stor kapacitet til lagring af madaffald, hvorfor transport reduceres betydeligt. Den markante reducering i transporten tilgodeser miljøet ved at være langt mere CO2-venlig, og samtidigt er bioforgasnings-processen hele 8 gange mere CO2-venlig end et kulddrevent kraftvarmeværk.

Grønnere regnskab og skærpet CSR-profil

Ved at installere en Biotrans’ løsning signalerer virksomheden en aktiv stillingstagen over det samfund, der drives forretning i. De grønne tal kan benyttes i det grønne regnskab og giver samtidig virksomheden en skærpet CSR-profil, der viser en aktiv indsats inden for håndteringen af sociale, miljømæssige og etiske udfordringer.

Økonomisk løsning

Investeringen i Biotrans’ løsning afskrives indenfor systemets levetid, og samtidig er er tale om en profitabel løsning. BioMasteren er væsentligt billigere i drift end de konventionelle madaffaldsløsninger, hvilke både er gammeldags, upraktiske og i dag helt unødvendige.

 

Processen starter med en BioMaster affaldskværn.
Læs mere

 

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.