Ring til os på tlf.: +45 70 25 84 00

Systemet

BioTrans systemet fra affaldskværn til genanvendelse til biogas

BioTrans systemet giver fordele

Virksomheder opnår en række unikke fordele med BioTrans systemet. Alle medarbejdere i køkkenet får en lettere og mere hygiejnisk arbejdsgang, da en madkværn hurtigt tager sig af madaffaldet, og ovenikøbet genbruger det til grøn energi til f.eks varme og el. En BioMaster i køkkenet er en gevinst for alle parter – fra madaffald til biogas. En moderne og grøn løsning på bortskaffelse af madaffald. Biogasanlæggene forsynes med biobrændsel, CO2 udledningen reduceres, madaffald genbruges, miljøet tilgodeses.

Bedre arbejdsmiljø

Der spildes mindre tid og energi på at transportere affald i grisespande, og lugtgener undgås. Affald hældes blot direkte i affaldskværnen, som gennem systemet transporterer det til beholderne. Arbejdsmiljøet bliver tilgodeset, og den gode arbejdsgang og hygiejnen bliver ligeledes vedligeholdt.

Optimering af arbejdsprocesser

Logistikken i storkøkkenet forenkles og hygiejnen prioriteres. Her skal der ikke tages hensyn til fyldte affaldscontainere og uhygiejniske grisespande, som skal flyttes, tømmes og rengøres dagligt for at vedligeholde en hygiejnisk arbejdsgang.

CO2-venlig bortskaffelse af affald

Biotanke har en større kapacitet til oplagring af madaffald, herved formindskes transporten betydeligt. De tilgodeser miljøet ved at være markant mere CO2-venlige. Bioforgasnings-processen er faktisk hele 8 gange mere CO2-venlig end et kulddrevent kraftvarmeværk.

Grønnere regnskab og skærpet CSR-profil

Vi dokumenterer at madaffaldet genbruges optimalt, og de grønne tal kan kan benyttes i virksomhedens grønne regnskab samt en skærpet CSR-profil. Virksomhedens ansvar overfor samfundet skaber værdi ved at gøre en indsats og håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overenstemmelse med anerkendte principper på internationalt plan.

Økonomisk løsning

Investeringen i BioTrans systemet betaler sig tilbage inden for systemets levetid. Her er med andre ord også tale om en profitabel løsning. Systemet er væsentligt billigere i drift end de gængse madaffaldsløsninger, hvilke både er gammeldags, upraktiske og i dag helt unødvendige, når man ser på alternativet.

 

Processen starter med en BioMaster affaldskværn.

Læs mere

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i BioTrans Nordic for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.