Beregningsmodel

Få overblik ved at indtaste i modellen nedenfor, og opdag hvordan Jeres økonomi ser ud med en mere bæredygtig håndtering for både virksomhed, kollegaer og omgivelser. (Nedenstående er overslag og uden binding for Biotrans)

  Hvor stor mængde madaffald har i ca pr år? Én madspand med 60kg om dagen, med 260 arbejdsdage om året, svarer til ca 16.000kg Hvor mange timer bruger i på affaldshåndtering om dagen Her tager vi udgangspunkt i en timeløn på 200kr og arbejde 260 dage om året svarende til 5 arbejdsdage på en uge
  Opbevarer i madaffald på køl?
  Inkluder fedtudskiller i beregningen Hos BioTrans har vi mulighed for at kunne tømme jeres fedtudskiller samtidig med vi tømmer vores anlæg og kan derfor tilbyde billigere tømning af fedsudskillere
  Har i andre kendte udgifter ifbm. affaldshåndtering? Dette kunne feks være bestik der havner i skraldespanden, udskiftning af beholdere mm.

  Total tilbagebetalingstid for anlægget:

  Vil du have mulighed for at udfylde den udvidet beregner?

  Den udvidet beregningsmodel ses her under

  Kølerumsomkostninger

  Strømforbrug pr. time til kølerum i Kwh Hvad er strømforbruget til jeres kølerum hvor i opbevarer madaffald? Timeforbrug pr dag. Hvor mange timer kører kølerummet pr dag? Antal køledage om året: 365 Elpris pr. kWh: Elpris pr. kWh.
  Vores udgangspunkt er 1,25kr inkl. afgifter og tariffer

  Udgift v/ 240l mad spande (60 KG. PR. SPAND)

  Hvor mange fyldte spande tømmer i dagligt Her tager vi udgangspunkt i 240l madspande, der tømmes når de indeholder ca 60kg affald.
  Udfylder i dette felt overskriver det data fra punkt 1.
  1 spand om dagen med 260 arbejdsdage svarer til ca 16.000kg madaffald på 1år.
  Mængde pr. beholder: Gennemsnittet er ca 60kg pr spand
  Udfylder i dette felt overskriver det data fra punkt 1.
  1 spand om dagen svarer til ca 22.000kg madaffald på 1år.
  Tømningspris pr. beholder: Her tager vi udgangspunkt i en gennemsnitlig tømningspris for én spand svarer til 160kr

  Personaleeffektivisering

  Timepris for medarbejder der håndtere affald: Dette overskriver vores udgangspunkt på 200kr/timen Hvor mange arbejdsdage har i pr. år: Dette overskriver vores udgangspunkt på 260dage

  Bortskaffelsesomkostninger v/ fedtudskiller

  Antal fedtudskillere Hvor mange fedtudskillere har i? Størrelse på fedtudskiller(e) i m3: Hvad er m3 størrelsen på jeres fedtudskiller(e)? Antal tøminger pr. år: Hvor mange gange får i tømt jeres fedtudskiller(e) om året?

  Anlæggets total pris

  Total pris for anlæg Dette bruges til at udregne ROI, angiv kun en pris her, hvis du har modtaget et prisoverslag eller tilbud fra BioTrans

  Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

  Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.

  16200032500015910802650009648002250007360001750004