Med BioTrans systemet får du

en grøn totalløsning

– BioTrans Nordic varetager hele processen

36000

+

tons collected

35

%

CO2 saved

50

%

more power generated

1200

+

heat extracted

Kære kunder, brugere m.fl.

Vi beklager meget og må meddele at vores Dropbox er blevet hacket.
Hvis dette giver ulejlighed for nogen vil vi undskylde dette.
Der bliver sendt mail rundt fra Dropbox. Disse mails vil vi opfordre til bliver slettet, omgående, og der ikke gøres yderligere.

Sådan fungerer BioTrans systemet

En BioMaster i køkkenet er en gevinst for alle parter

Biogasanlæggene forsynes med biobrændsel, CO2 udledningen reduceres, madaffald genbruges, miljøet tilgodeses, og hertil opnår virksomhederne en række fordele.

Weiterlesen