Nye Krav for Affaldssortering på Arbejdspladsen

Skrevet af Laura Pihl den 15. feb 2023

Ifølge en rapport af Econet for ARGO, går der hvert 1.2 ton affald fra servicebranchen, industrien og byggeriet til spilde, selvom en stor del af det sagtens kan genanvendes. Dette er hvad der arbejdes på at forbedre med de nye krav for affaldssortering på arbejdspladsen der trådte i kraft fra 1. januar 2023.
Det drejer sig om de samme 10 sorteringsfraktioner som vi allesammen allerede kender hjemme fra, der nu også skal implementeres på arbejdet. For at hjælpe os alle på vej, har Miljøstyrelsen gang i en kampagne med retningslinjer for hvad slags affald der hører under hvilken kategori og de velkendte mærkater til affaldsspandene.
Med et Biotrans-system har man en lidt større en ellers “madaffalds-spand” i køkkenet – men til gengæld tager skraldet så sig selv ud, lugter ikke, og bidrager direkte til den grønne omstilling i form af grøn energi og gødning.

Det er nogle gode tiltag for at få os alle nærmere klimamålene, og vi håber og tror på at folk vil gå til det med ihærdighed, ligesom mange har gjort længe allerede, især når det kommer til madaffald.
For Vores fantastiske kunder har det været dagligdagen ikke kun at sortere, men også at kunne bidrage direkte tilbage til den grønne omstilling i form af biomasse til grøn energi og gødning.

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.