Nyt projekt i Biotrans: Greater Bio

Skrevet af Bio Admin den 03. feb 2020

Hvordan udvikler man en bæredygtig bioøkonomi, der sikrer optimal ressourceudnyttelse og energiproduktion i ”Greater Copenhagen”?

 

Interreg er donor på projektet.

 

Netop det spørgsmål skal Biotrans være med til at svare på, når projektet Greater Bio sparkes i gang i løbet af februar 2020. Projektet er finansieret af fonden Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, og faciliteres og drives af Gate 21, som er et partnerskab mellem kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner, der alle arbejder for et fælles mål om at accelerere den grønne omstilling.

Dette er en omfattende og langsigtet proces, der kræver samarbejde om investeringer og løsninger. Projektets hovedformål er derfor at skabe og synliggøre sådan en retning såvel som begynde udviklingsarbejdet af relevante værktøjer og specifikke måder for, hvordan udfordringerne kan imødegås. Rent praktisk er Greater Bio inddelt i 7 sammenhængende cases, hvor Case 1 har til formål at etablere netværk mellem de deltagende kommuner. I Case 2-7 fokuseres der på forskellige typer af biomaterialer, og hvordan man indsamler og behandler materialerne ift. deres værdi som enten en energiressource eller som materialer til andre formål.

Biotrans’ rolle i projektet

I Biotrans er vi henrykte over at være med i projektet. Det giver os mulighed for at bidrage med erfaringsbaseret viden og kompetencer om “best practise” håndtering af madaffald. Biotrans har som den eneste virksomhed inden for sit fagområde i Danmark tilladelse til at transportere madaffaldet fra sine kunder direkte til biogasanlæggene og uden om de energikonsumerende forbehandlingsanlæg. Dette skyldes den høje renhed af madaffaldet, som er dokumenteret fri for både synlige og usynlige urenheder i form af bl.a. plast- og metalaffald. Biotrans kan samtidig bidrage med teknologi, der sikrer, at biomassens energipotentiale ikke forringes ved håndtering, opbevaring og transport til biogasanlæggene.

Projektet løber frem til udgangen af 2022 og udgøres samlet af 6 svenske og 8 danske partnere.
Biotrans vil gerne takke både Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og Gate 21 for vores mulighed for deltagelse i Projekt Greater Bio.

 

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.