Deloitte

Deloitte ønsker at nedsætte sit CO2-aftryk

Deloitte ønsker at reducere sit CO2-aftryk. Derfor har de installeret et BioTrans-system til håndtering af kantinens madafflad.

Vi besøgte dem med i frokosten for at se, hvordan medarbejderne tog imod den nye affaldssortering. Deloitte havde gjort meget for at visualisere, hvor og hvordan madaffaldet skulle sorteres, og dagens 800 bespisende medarbejdere var positive – flere udtalte, at det var et super initiativ.

Besøg kundens website
Se flere referencer

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.