BioTrans biogasanlæg omsætter biomassen til biogas

På biogasanlægget vejes, registreres og blandes biomassen med biobrændsel. Anlæggene sikrer at affaldet genanvendes optimalt, og omsætter det til biogas, som er en CO2-venlig energikilde, og restprodukter anvendes til økologisk gødning

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i BioTrans Nordic for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.