Få styrket firmaets CSR profil

Det giver en skærpet CSR profil at bortskaffe og kildesortere virksomhedens madaffald som erhvervsaffald fremfor almindelig dagsrenovation. Det viser at virksomheden ønsker at positionere sig på miljøledelse.  I dag arbejder virksomheder i højere grad med CSR – og det kan være alt fra miljø og klima til arbejdsforhold mm. En BioMaster er med til at understøtte disse områder, når CSR profilen skal skærpes.

Genbrug madaffald

Sørger virksomheden for at håndtere erhvervsaffaldet på en forsvarlig og miljømæssig korrekt måde, kan det med fordel benyttes som et led i en skarpere CSR profil. Det kræver, at virksomheden sørger for, at affaldet kildesorteres og genavendes på et godkendt anlæg, hvor det udnyttes som biogas.

Med BioTrans Systement er det mulig at sortere affaldet, så det kan genanvendes optimalt. Genanvendes afffaldet på et biogasanlæg, produceres der dobbelt så meget energi, som ved almindelig forbrænding.

En del af ISO 14001

Med en ISO 14001 certificering dokumenterer virksomhedens at have et gennemprøvet og optimalt fungerende miljøledelsessystem både nu og fremadrettet. Det er ikke blot en fordel for miljøet, men styrker også virksomhedens position på det konkurrerende marked, da en certificering er med til at styrke et troværdigt image.

Miljøkravene bliver hele tiden skærpet, og ligeledes bliver bevidstheden om miljøtiltagene større. For virksomheden kan der derfor ligge en stor værdi i at vise sin omverden, at der aktivt arbejdes for et sundere miljø.

BioTrans Systemet sikrer en både effektiv og miljøvenlig bortskaffelse af erhvervsaffald fra storkøkkener og kan bl.a. styrke mulighederne for en ISO 14001 certificering, da virksomheden kan indskrive anvendelsen af BioTrans Systemet i deres årlige grønne regnskab og i den årlige miljøredegørelse.

Godt for miljø og medarbejdere

Hertil så opnår virksomhedens også arbejdsmiljømæssige fordele ved brug af BioTrans Systemet, da håndtering af affaldet understøtter en sikker og sundere arbejdsgang for medarbejderen.

-Med en kværn, der er placeret centralt i køkkenet, skal medarbejderen ikke gå langt for at komme af med madaffaldet. Samtidig betyder opsamlingstanken, at vi kun skal have hentet affald en gang hver anden måned, Holger Brodersen, direktør, hotel Christiansminde.

Se hvad vore kunder siger om et affaldssystem i køkkenet.

Vil du vide mere om håndtering af erhvervsaffald?

Kontakt BioTrans Nordic, når du vil høre mere om mulighederne for din virksomhed. Vi kommer gerne ud og rådgiver jer om korrekt genanvendelse af jeres madaffald.

Overvejer du genanvending af madaffaldet i din virksomhed?

Kontakt en af vores konsulenter i Biotrans for rådgivning og afklaring af de muligheder, din virksomhed har for en mere miljøvenlig og effektiv håndtering af madaffald.